Jesteś tutaj
Strona główna > News > Samochodem bez dokumentów

Samochodem bez dokumentów

Prawo jazdy

Od 4 czerwca wsiadając do samochodu będzie można zapomnieć o konieczności posiadania przy sobie dokumentów. Nowelę ustawy Prawo o ruchu drogowym podpisał już prezydent Andrzej Duda. W przypadku kontroli nie będziemy musieli okazywać już dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC. Wymagane przez policję czy Inspekcję Transportu Drogowego informacje będą dostępne dla nich w systemie CEPIK. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że powyższe prawo nie obowiązuje posiadaczy pojazdów, które zostały zarejestrowane za granicą.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Obecnie, jeżeli pojazd podczas kontroli nie spełnia norm (np. posiada usterkę uniemożliwiającą bezpieczne poruszanie się) dochodzi do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Co więc stanie się po wejściu w życie znowelizowanej ustawy? Policjant lub inspektor wyda pokwitowanie wprowadzając jednocześnie zapis w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Gdy „zwrot dokumentów” będzie możliwy, wprowadzony zapis będzie kasowany. Niestety to teoria, w praktyce jednak CEPIK nie jest do tego przystosowany. Poza tym Ministerstwo Cyfryzacji nie określiło jak dotąd kiedy powyższe zmiany w systemie nastąpią. Data dostosowania systemu musi też zostać ogłoszona przez ministerstwo z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

To dopiero początek zmian

Nowelizacja ustawy zakłada przede wszystkim zmiany w systemie CEPIK. Jednakże bez decyzji Ministerstwa Cyfryzacji nie zostaną wprowadzone. Ministerstwo chce w ten sposób zabezpieczyć się przed problemami, które mogłyby się pojawić w przypadku wprowadzenia wszystkich funkcjonalności w jednym czasie – resort miał już bowiem duży problem w przypadku wprowadzenia CEPIK 2.0. Wszystkie zmiany zawarte w znowelizowanej ustawie obejmują bowiem:

wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie w systemie danych z zakresu świadectw kwalifikacji zawodowej, danych o osobach i jednostkach zajmujących się procesem nabywania uprawnień do kierowania pojazdami, a także danych osób, które posiadają lub utracili uprawnienia.

Ze względu na konieczność porozumienia z ponad 60 grupami interesariuszy, ministerstwo nie określa nawet najbardziej odległego terminu dostosowania systemu do wchodzącego w życie prawa.

Prawo jazdy do wymiany

Najważniejsza zmiana, która dotyczy bezpośrednio kierowców, pozwoli na jazdę bez dokumentów pojazdu od 4 czerwca br. Ważne z punktu widzenia kierowców jest jeszcze to, że po 14 dniach od momentu ogłoszenia zmian, wejdzie w życie zapis, wedle którego Minister Infrastruktury określi termin wymiany praw jazdy, które wydano przed 18 stycznia 2013 roku. W momencie wymiany dojdzie również do weryfikacji danych zawartych w wymienianym dokumencie, a danymi, które zawarto w ewidencji kierowców.

Źródło: AutoCentrum

Dodaj komentarz

Top

%d bloggers like this: